Dźwigi towarowe - szkolenia, kursy uprawnienia

Dźwigi towarowe to maszyny używane na wielkich halach, gdzie niezbędna jest pomoc przy przemieszczaniu ciężkich towarów. Sterować nią mogą jednak tylko osoby do tego uprawnione. Uprawnienia na dźwigi towarowe zdobywa się w 2 etapach. Pierwszym z nich jest specjalistyczne szkolenie teoretyczne i praktyczne. Po jego zakończeniu należy podejść do państwowego egzaminu, którego zaliczenie oznacza zdobycie przez kandydata odpowiednich i ważnych przez określony czas uprawnień. Nasz ośrodek zajmuje się szkoleniem osób zainteresowanych zdobyciem uprawnień na dźwigi towarowe. Mamy wykwalifikowaną kadrę oraz materiały dydaktyczne pełne wiedzy. Taki zestaw bez wątpienia zagwarantuje Ci zdanie egzaminu.

Dźwigi towarowe - badania UDT

Dźwigi towarowe znajdują się na liście maszyn objętych dozorem technicznym. Oznacza to, że musisz zadbać o przeprowadzenie badań UDT zgodnie z normami określonymi przez Urząd Dozoru Technicznego. VTECH posiada uprawnionych konserwatorów, którzy uczestniczą podczas przeprowadzanych przez UDT badaniach takich jak:

– badania okresowe;

– badania doraźne eksploatacyjne;

– badania doraźne powypadkowe lub poawaryjne.

Przeprowadzimy Cię przez cały proces, aby Twój dźwig towarowy pozytywnie przeszedł badania UDT. VTECH umożliwia przeprowadzenie badań zarówno na miejscu jak i z dojazdem do klienta. Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej.

Dźwigi towarowe - przeglądy konserwacyjne

Urządzenia techniczne bliskiego transportu, takie jak dźwigi towarowe podlegają dozorowi technicznemu. Oznacza to, że musisz zawsze posiadać aktualny przegląd konserwacyjny, jeśli chcesz eksploatować swoją maszynę. Działania przeglądowe powinny być wykonywane przez upoważnione do tego osoby. Specjalistów zajmujących się tym tematem znajdziesz w VTECH, którzy sprawnie przeprowadzą przegląd Twojego dźwigu towarowego. W przypadku jakichkolwiek usterek zostaną one od razu należycie naprawione. Gwarantujemy jakościowe usługi również z dojazdem do klienta.

Nasze usługi świadczymy na obszarach: